backsky 发表于 2007-1-3 12:23:24

看看中国农民给老外喝舍?

哈哈~~~要是给你喝,你会喝吗?

o0JSP 发表于 2007-1-3 23:04:05

........晕,喝的是啤酒吧?

jgquan 发表于 2007-1-3 23:11:54

晕,拿这么大的盘!:'G

joejoe 发表于 2007-1-3 23:13:25

原帖由 jgquan 于 2007-1-3 23:11 发表
晕,拿这么大的盘!:'G
五系盘啊~~系痰罐:'B

jgquan 发表于 2007-1-3 23:25:41

原帖由 joejoe 于 2007-1-3 23:13 发表

五系盘啊~~系痰罐:'B

呵呵,用途不同叫法就不同啦!:'B

joejoe 发表于 2007-1-3 23:27:58

原帖由 jgquan 于 2007-1-3 23:25 发表


呵呵,用途不同叫法就不同啦!:'B
:'B甘咩时候叫痰罐呢~~咩时候叫盘呢

jodie 发表于 2007-1-3 23:27:59

^_^睇见距地觉得好搞笑!

joejoe 发表于 2007-1-3 23:29:26

原帖由 jodie 于 2007-1-3 23:27 发表
^_^睇见距地觉得好搞笑!
距地仲饮得好尽兴

jgquan 发表于 2007-1-3 23:36:43

原帖由 joejoe 于 2007-1-3 23:27 发表

:'B甘咩时候叫痰罐呢~~咩时候叫盘呢

用来装痰的叫痰罐,用来装吃的吃盘!:'E

joejoe 发表于 2007-1-3 23:37:54

原帖由 jgquan 于 2007-1-3 23:36 发表


用来装痰的叫痰罐,用来装吃的吃盘!:'E
哈哈,老二, 我发觉我真系越来越中意你啊~~
页: [1] 2
查看完整版本: 看看中国农民给老外喝舍?